Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmarna i Koloniföreningen S:t Månslyckan kallas till årsmöte söndagen den 12 juni klockan 13

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 15 maj. Skicka dem till styrelsen@sanktmanslyckan.se.

Information om dagordning och inkomna motioner kommer att skickas ut två veckor innan mötet.

Vi samlas i paviljongen och det bjuds som vanligt på fika, så ta med egen kaffemugg.

Efter årsmötet har vi gemensam städdag.
En container kommer att finnas vid komposterna om byggarbetet där är avslutat 12-14 juni.

Välkomna!

Styrelsen