Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmarna i Koloniföreningen S:t Månslyckan kallas till årsmöte söndagen den 16 juni klockan 11

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 19 maj. Skicka dem till styrelsen@sanktmanslyckan.se.

Information om dagordning och inkomna motioner kommer att skickas ut två veckor innan mötet.

Vi samlas i paviljongen och det bjuds som vanligt på fika, så ta med egen kaffemugg.

Efter årsmötet har vi gemensam städdag.
En container kommer att finnas vid komposterna 14-16 juni.

Välkomna!

Styrelsen