För medlemmarna

Stadgar och ordningsregler

Vad är stadgar?

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.

Föreningsstadgar för Koloniföreningen S:t Månslyckan

Lunds kommuns ordningsregler

En återkommande fråga bland presumtiva eller nyblivna koloniägare är vilka regler som finns och vilka skyldigheter de har. Kommunen har generella regler som gäller för alla koloniområden.

Ordningsregler för koloniträdgård

Våra trivselregler

Koloniföreningen har egna trivselregler som kompletterar kommunens ordningsregler. Bland det viktigaste att känna till är att du som kolonist är skyldig att bidra till skötseln av områdets allmänna ytor. Vår förening anordnar 2–3 arbetsdagar/städtillfällen varje år där alla hjälps åt att hålla området snyggt. Du har också skyldighet att hålla efter de gångar som gränsar till din lott. Gången ska vara fri från ogräs och uthängande grenar.

Trivselregler för Koloniföreningen S:t Månslyckan

Medlemsförmåner

Vi har en del gemensamma saker i föreningen, du lånar dem gratis mot att du förvaltar dem väl under lånetiden.

Paviljongen

Vill du anordna en sammankomst eller fest för vänner och familj? Då har du som medlem möjlighet att hyra föreningens Paviljong.

Boka via Maud Andersson, koloni 37:
0709-20 11 02 eller maudmarie.andersson@gmail.com.

Avgiften är 200 kr/dag. Efter att du har fått bekräftat att den är ledig betalar du med fördel avgiften till föreningens Swish-nummer:
123 663 83 08.

34 stolar, 5 bord och vindskydd finns till förfogande. I gröna boden finns tillgång till kaffe- och vattenkokare.

Notera ordningsreglerna som är uppsatta i Paviljongen.

Fruktpress och fruktkross

Har du äppel- eller päronträd i din kolonilott? Låna föreningens fruktpress och gör din egen must!

Det är trevligt om man går samman med andra kolonister och pressar tillsammans en dag. Noggrann rengöring av fruktpressen efter användning är förstås en självklarhet.

Boka genom Eva-Lotta Bäckman, helst via SMS, på telefon:
0763-23 23 87

Hjulhacka och redskap

Hjulhackan är ett handredskap för ogräsbekämpning på grusgångar och kantskärning. En bokningslista finns i redskapsboden vid komposten.

Övriga redskap

I de gemensamma förråden finns ett flertal redskap som är till låns. Exempel på redskap är: stegar, gräsklippare, fruktplockare, krattor, räfsor och kvastar. Vid förråden finns dessutom föreningens skottkärror utplacerade.

Rabattkort

Lunds Kolonisters Centralförening, LKC, har tagit fram ett medlemskort som ger kolonister rabatt i ett antal butiker. 2020 kom ett nytt, blått kort, som gäller fram till 2024.

Fråga någon i styrelsen om du vill ha ett kort.

På LKC:s hemsida finns information om vilka butiker som ger rabatt.

När du vill sälja

Kolonistugan är din privata egendom, men du har ett arrendeavtal med Lunds kommun för marken du får odla på och njuta av.

När du ska sälja måste du bara veta att din köpare är folkbokförd i Lunds kommun. På kommunens sida om koloniträdgård kan du läsa vad du som säljare ska göra och vilka uppgifter du ska skicka in till kommunen.

Kommunen upprättar ett avtal som är giltigt till och med 2019-12-31 (Detta gäller alla avtal tills ett nytt arrendeavtal har slutits). Kommunen meddelar områdets koloniförening om ägarbytet.

Den som köper din koloni betalar dig för stugan och andra byggnader, för inventarier, redskap och växter på din lott. Köpesumman är helt och hållet en sak mellan dig och köparen. Kommunen och koloniföreningen har ingen insyn eller något ansvar i den frågan.

Byggregler för kolonistuga

I dokumentet Regler för bebyggelse på koloniområdet S:t Månslyckan på Lunds kommuns hemsida kan du läsa vilka regler som måste följas.

S:t Månslyckans koloniområde är ett av de koloniområden i Lund som inte behöver ansöka om bygglov, men däremot behöver anmäla byggstart när en kolonistuga ska byggas, byggas till eller byggas om.

Observera att det krävs ett startbesked från byggnadsnämnden innan byggnationen får påbörjas. Ta kontakt med Lunds kommun Stadsbyggnadskontoret för att lämna in en anmälan om uppförande av bygglovsbefriad byggnad: https://www.lund.se/bygga-bo–miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/kolonistuga/