Styrelse för 2021

Söndagen den 20 juni hölls årsmöte för Koloniföreningen S:t Månslyckan och en ny styrelse utsågs.

Den nya styrelsen:

Ordförande
Lasse Nilsson

Styrelseledamöter
Karl Mårtensson (vice ordförande)
Jenny Hallström (kassör)
Britta Anfast (sekreterare)
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare)
Maud Andersson
Anna Jakobsson (suppleant)
Leif Svensson (suppleant)

Årsmötesprotokoll för 2020 och årsberättelse för 2019–2020 finns nu att läsa här.