Styrelse 2022

Söndagen den 12 juni hölls årsmöte för Koloniföreningen S:t Månslyckan och en ny styrelse utsågs.

Den nya styrelsen:

Ordförande
Karl Mårtensson

Här finns Årsmötesprotokoll för 2022 och Årsberättelse för 2021–2022.

Styrelseledamöter
Lasse Nilsson (vice ordförande)
Jenny Hallström (kassör)
Britta Anfast (sekreterare)
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare)
Maud Andersson
Anna Jakobsson (suppleant)
Leif Svensson (suppleant)