Kallelse till årsmöte 2018

Medlemmarna i Koloniföreningen S:t Månslyckan kallas till årsmöte söndagen den 10 juni klockan 11

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 13 maj.

Information om dagordning och inkomna motioner kommer att skickas ut inför mötet.

Vi samlas i paviljongen och det bjuds som vanligt på fika, så ta med egen kaffemugg.

Efter årsmötet har vi gemensam städdag. En container kommer att finnas vid komposterna 8–10 juni.

Välkomna!

Styrelsen