Kallelse till årsmöte 2017

Medlemmarna i Koloniföreningen S:t Månslyckan kallas till årsmöte söndagen den 11 juni klockan 11.

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 14 maj.

Information om dagordning och inkomna motioner kommer att skickas ut inför mötet.

Vi samlas i paviljongen och det bjuds som vanligt på fika, så ta med egen kaffemugg.

Efter årsmötet har vi gemensam städdag. En container kommer att finnas vid komposterna 9–11 juni.

Välkomna!

Styrelsen