Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmarna i Koloniföreningen S:t Månslyckan kallas till årsmöte söndagen den 22 maj klockan 11.

Vi samlas i paviljongen. Ta med kaffemugg. Efter årsmötet har vi gemensam städdag. En container kommer att finnas på plats.

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast den 23 april.

Välkomna!

Styrelsen